Výběrové řízení - technik hospodářského odboru

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice hospodářského odboru

 

Pracovní náplň:

·         Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv.

 

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost:

 • Středoškolské vzdělání nejlépe technického nebo stavebního zaměření.
 • Praxe v oboru vítána.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
 • Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • po zapracování motivující osobní příplatek, možnost odměn
 • 25 dnů dovolené
 • osobnostní růst a rozvoj 
 • možnost dalšího prohlubování vzdělání, odborný profesní růst
 • stravné
 • zajímavou a nestereotypní práci
 • zázemí a příjemné prostředí
 • nástup možný dle domluvy

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 8.7.2022 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

 

Obálku označte „Výběrové řízení HO“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 8.6.2022                                                       

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ