Oznámení o upuštění od vybírání správních poplatků podle zákona 128/2022 Sb.

Podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2022 Sb. (Lex Ukrajina II) upouští Městský úřad Klatovy od vybírání správních poplatků podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku správních poplatků dle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Na žádost bude vracet výše uvedené poplatky vyměřené a vybrané od 24. února 2022.

Toto opatření se vztahuje na správní poplatky, u kterých vznikla nebo vznikne poplatková povinnost, a to v období od 24. února 2022 do 31. března 2023.