Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2022

36) Městský úřad Klatovy – 20.12.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20.12.2022 na žádost týkající se vnitřního předpisu městského úřadu. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16.12.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vnitřního předpisu městského úřadu. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20.12.2022 - čj. ORM/3904/22/Vaj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35) Městský úřad Klatovy – 19.12.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19.12.2022 na žádost týkající se odpadové společnosti. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 05.12.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se odpadové společnosti. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19.12.2022 - čj. PRÁV/164/22.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34) Městský úřad Klatovy – 29.11.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29.11.2022 na žádost týkající se zdraví dětí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 25.11.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se zdraví dětí. Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29.11.2022 - čj. OSKCR/1401/22/Ste.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33) Městský úřad Klatovy – 29.11.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29.11.2022 na žádost týkající se výpisu z usnesení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 15.11.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se výpisu z usnesení. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29.11.2022 - čj. PRAV/151/22.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32) Městský úřad Klatovy – 10.11.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10.11.2022 na žádost týkající se evidence spisových materiálů. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.11.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se evidence spisových materiálů. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10.11.2022 - čj. OD/22180/22/Na.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31) Městský úřad Klatovy – 10.11.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10.11.2022 na žádost týkající se dopravního značení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 01.11.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se dopravního značení. Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10.11.2022 - čj. HO/2100/22/Val.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30) Městský úřad Klatovy – 11.10.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11.10.2022 na žádost týkající se počtu poskytnutých informací. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 30.09.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se počtu poskytnutých informací. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11.10.2022 - čj. T/339/22/Stj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29) Městský úřad Klatovy – 11.10.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11.10.2022 na žádost týkající se průměrné efektivity zaměstnanců úřadu. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 30.09.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se průměrné efektivity zaměstnanců úřadu. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11.10.2022 - čj. T/338/22/Stj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28) Městský úřad Klatovy – 25.10.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.10.2022 na žádost týkající se kalkulace cen pro vodné a stočné. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.10.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kalkulace cen pro vodné a stočné. Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25.10.2022 - čj. PRAV/133/22.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27) Městský úřad Klatovy – 13.10.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.10.2022 na žádost týkající se stavebního povolení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 06.10.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebního povolení. Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13.10.2022 - čj. OVÚP/7990/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26) Městský úřad Klatovy – 14.11.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.11.2022 na žádost týkající se územního rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.10.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se územního rozhodnutí. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14.11.2022 - čj. OVÚP/9288/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25) Městský úřad Klatovy – 10.10.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10.10.2022 na žádost týkající se umístění, stavby a provozu vodního vleku. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.09.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se umístění, stavby a provozu vodního vleku. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10.10.2022 - čj. OVÚP/7992/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24) Městský úřad Klatovy – 26.09.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26.09.2022 na žádost týkající se stavebního povolení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 15.09.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebního povolení. Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26.09.2022 - čj. OVÚP/7586/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23) Městský úřad Klatovy – 07.09.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 07.09.2022 na žádost týkající se množství přestupků. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 24.08.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se množství přestupků. Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.08.2022 - čj. OSVZ/7304/22/Boš.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22) Městský úřad Klatovy – 24.08.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.08.2022 na žádost týkající se havarijního plánu. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 12.08.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se havarijního plánu. Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.08.2022 - čj. ŽP/7289/22/Ne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21) Městský úřad Klatovy – 24.08.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.08.2022 na žádost týkající se havarijního plánu. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 12.08.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se havarijního plánu. Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.08.2022 - čj. ŽP/7295/22/Ne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20) Městský úřad Klatovy – 11.08.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11.08.2022 na žádost týkající se počtu pokut. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 21.07.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se počtu pokut. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11.08.2022 - čj. OD/17450/22/Na.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19) Městský úřad Klatovy – 10.08.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10.08.2022 na žádost týkající se obytného přívěsu. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 29.07.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se obytného přívěsu. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10.08.2022 - čj. OVÚP/6277/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Městský úřad Klatovy – 03.08.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 03.08.2022 na žádost týkající se odstranění sloupu. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 12.07.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se odstranění sloupu. Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 03.08.2022 - čj. OVÚP/6198/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17) Městský úřad Klatovy – 05.08.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.08.2022 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 12.07.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vydaných rozhodnutí. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.08.2022 - čj. OVÚP/6279/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16) Městský úřad Klatovy – 23.06.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23.06.2022 na žádost týkající se kontroly životního prostředí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 13.06.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kontroly životního prostředí. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23.06.2022 - čj. OVÚP/5049/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15) Městský úřad Klatovy – 04.05.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.05.2022 na žádost týkající se kontroly životního prostředí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.05.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kontroly životního prostředí. Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.05.2022 - čj. ŽP/3750/22/Ho.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) Městský úřad Klatovy – 25.04.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.04.2022 na žádost týkající se pozemních komunikací. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 13.04.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se pozemních komunikací. Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25.04.2022 - čj. OK/10161/22/Dj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Městský úřad Klatovy – 04.05.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.05.2022 na žádost týkající se stavebního řízení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 29.03.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebního řízení. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.05.2022 - čj. OVÚP/3445/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) Městský úřad Klatovy – 01.04.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 01.04.2022 na žádost týkající se vodního práva. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 29.03.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vodního práva. Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopis (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 01.04.2022 - čj. ŽP/2887/22/Kli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Městský úřad Klatovy – 01.04.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 01.04.2022 na žádost týkající se vodohospodářské infrastruktury. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 18.03.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se ochrany vodohospodářské infrastruktury. Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopis (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 01.04.2022 - čj. PRAV/41/22.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Městský úřad Klatovy – 21.03.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21.03.2022 na žádost týkající se rozhodnutí o odstranění stavby. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 08.03.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se rozhodnutí o odstranění stavby. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21.03.2022 - čj. OVÚP/1912/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Městský úřad Klatovy – 15.03.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15.03.2022 na žádost týkající se ochrany zemědělského půdního fondu. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 02.03.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se ochrany zemědělského půdního fondu. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15.03.2022 - čj. ŽP/2018/22/Rt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Městský úřad Klatovy – 18.02.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.02.2022 na žádost týkající se stacionárních radarů. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.02.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stacionárních radarů.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18.02.2022 - čj. T/62/22/Stj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Městský úřad Klatovy – 24.02.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.02.2022 na žádost týkající se stavebního zákona.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10.02.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebního zákona.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.02.2022 - čj. ŽP/1363/22/Kr.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Městský úřad Klatovy – 23.02.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23.02.2022 na žádost týkající se deponie.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.02.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se deponie.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23.02.2022 - čj. ŽP/1550/22/Kr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Městský úřad Klatovy – 04.02.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.02.2022 na žádost týkající se počtu obyvatel.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 31.01.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se počtu obyvatel.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.02.2022 - čj. T/43/22/Stj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Městský úřad Klatovy – 14.01.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.01.2022 na žádost týkající se investičních akcí.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.01.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investičních akcí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14.01.2022 - čj. ORM/97/2022/Bě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Městský úřad Klatovy – 24.01.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.01.2022 na žádost týkající se opravy komunikací. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10.01.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se opravy komunikací.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.01.2022 - čj. HO/91/22/Pop.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2) Městský úřad Klatovy – 24.01.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.01.2022 na žádost týkající se stavebního povolení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.01.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebního povolení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.01.2022 - čj. OD/2242/22/Bas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1) Městský úřad Klatovy – 09.02.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 09.02.2022 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 05.01.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vydaných rozhodnutí.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 09.02.2022 - čj. OVÚP/1101/22/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------