Územní plán obce Újezd u Plánice

Návrh územního plánu pro společné projednání

 ÚP Újezd u Plánice - Textová část
 ÚP Újezd u Plánice - 1 - Výkres základního členění území
 ÚP Újezd u Plánice - 2 - Hlavní výkres
 ÚP Újezd u Plánice - 3a - Koncepce dopravní infrastruktury
 ÚP Újezd u Plánice - 3b - Koncepce technické infrastruktury
 ÚP Újezd u Plánice - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb
 ÚP Újezd u Plánice - 5 - Koordinační výkres
 ÚP Újezd u Plánice - 6 - Výkres širších vztahů
 ÚP Újezd u Plánice - 7 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu