Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem bytových prostor

Plánická 836/IV, byt č. 18 o velikosti 1+KK, 50,08 m2, 4. patro, výše nájemného 3.841 Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 500 Kč/osobu/měsíc + zálohy na topení cca 2.000 Kč/měsíčně

Byt je určen pro osoby, jejichž průměrný čistý příjem nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy u samostatně žijící osoby výši 37.903 Kč a u vícečlenné domácnosti výši 56.854 KčNájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 kalendářních měsíců. Pokud budou plněny podmínky řádného užívání bytu, bude nájemní smlouva obnovena vždy na dalších 12 kalendářních měsíců.

Prohlídka bytů pro uchazeče se uskuteční dne 3. 10. 2022 od 7.00 do 8.00 a od 15.00 do 16.00 hodin

Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy nebo emailem na msottova@snklatovy.cz do 17. 10. 2022

Žádost se podává na tiskopise, který obdržíte při prohlídkách bytů nebo na www.klatovy.cz/mukt/formulare.asp nebo wwww.snklatovy.cz/ke-stazeni2/.
Žádost bude doložena prohlášením o výši aktuálních měsíčních příjmů všech uživatelů bytu.
O konečném pořadí uchazečů rozhodne rada města, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k bytu nebude uzavřena s žádným ze zúčastněných uchazečů.


Informace podá: Miluše Šottová, tel.376 311 786, 605 217 024 email: msottova@snklatovy.cz