Informace Klatovské teplárny o předběžné ceně tepla na r. 2023

Vážení občané Klatov a odběratelé tepla,
Klatovská teplárna a.s., která zásobuje tepelnou energií mnoho průmyslových podniků, přes čtyři tisíce bytů a řadu různých provozoven služeb a obchodů, bude v roce 2023 čelit, stejně jako celá česká ekonomika, výraznému zvýšení cen vstupů. Nárůst se týká zejména ceny plynu, která je pro teplárnu více než čtyřnásobná oproti roku 2022, a to i přes vládní zastropování cen energií. Jeden a půl násobná je oproti letošnímu roku i cena elektřiny, rovněž stouply ceny materiálu, oprav a služeb. Zvýšené ceny vstupů se pochopitelně promítají do stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2023, kterou Klatovská teplárna a.s. vykalkulovala. Předběžná cena tepla byla stanovena pro sekunderní odběry, jež se týkají dodávek do bytů, ve výši 1416,18 Kč s DPH za GJ (vládní zastropování cen energií je pro odběratele teplárny v ceně zohledněno). Kalkulace byla provedena dle veškerých platných legislativních a regulačních pravidel. Ve srovnání s předběžnou cenou na rok 2022 byla navýšena o 103,33%. Nový ceník bude platný od 1. 1. 2023. Věříme, že výše uvedené důvody zvýšení předběžné ceny tepelné energie na rok 2023 pochopíte. 

Klatovská teplárna a.s. v minulých letech investovala nemalé finanční prostředky do zefektivnění svého provozu. Kotel K4 na hnědé uhlí prošel v uplynulých letech úpravami, aby splňoval veškeré emisní limity platné legislativy a mohl zůstat v provozu. Současně dochází průběžně k pravidelným opravám, modernizaci a údržbě technologického zařízení teplárny. V neposlední řadě město Klatovy postupně rekonstruuje rozvodné sítě, čímž výrazně omezuje tepelné ztráty. To vše společně s úsporami odběratelů (zateplování budov) vede k postupnému snižování množství odebraného tepla a tím nákladů na vytápění.


Ing. Petr Beránek,
člen představenstva Klatovské teplárny a.s.

Ing. Martin Kříž,
místostarosta města