Nové volby do zastupitelstva Obce Dlažov dne 25.03.2023

Ministerstvo vnitra sdělením č. 347/2022 Sb. vyhlásilo nové volby do zastupitelstva obce Dlažov.

Termín voleb: 25. března 2023 (sobota)

Podle § 21 odst. 4 zákona 491/2001 Sb. volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů zveřejňuje Městský úřad Klatovy:

Počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty: 25

Počet podpisů na peticích pro sdružení nezávislých kandidátů: 35

Podle § 21 odst. 3 zákona 491/2001 Sb. volbách do zastupitelstev obcí je Městský úřad Klatovy registračním úřadem pro podání kandidátních listin.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 18. ledna 2023 do 16.00 hodin.