Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru výstavby a územního plánování

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice Odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Klatovech

Pracovní náplň:
 • Pořizování územně plánovacích podkladů, územně plánovacích dokumentací a vymezení zastavěného území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy.
 • Zpracování závazných stanovisek pro vydávání rozhodnutí, opatření nebo jiného úkonu dle stavebního zákona ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy.

 


Platové zařazení:
 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo držitel osvědčení zvláštní odborné způsobilosti splňující požadavky dle § 189 odst. 3 stavebního zákona, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví, obojí s podmínkou splnění kvalifikačních požadavků do 3 let dle § 24 odst. 4 stavebního zákona.
 • Iniciativa a samostatnost při řešení úkolů. 
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů. 
 • Znalost práce na PC. 
 • Řidičské oprávnění sk. B.
Co Vám můžeme nabídnout:
 • po zapracování motivující osobní příplatek, možnost odměn
 • 25 dnů dovolené
 • stravné
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • zázemí a příjemné prostředí

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 31.3.2023 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení OVÚP“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Klatovy 8.3.2023
Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ