Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2023

 

21) Městský úřad Klatovy – 04.01.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.01.07.2024 na žádost týkající se stavebního povolení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 20.12.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebního povolení.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.01.2024 - čj. OVÚP/9229/23/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20) Městský úřad Klatovy – 21.12.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20.12.2023 na žádost týkající se kasační stížnosti. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 06.12.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kasační stížnosti.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20.12.2023 - čj. PRAV/210/23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19) Městský úřad Klatovy – 16.11.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15.11.2023 na žádost týkající se vodohospodářské infrastruktury. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 15.11.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vodohospodářské infrastruktury.

 

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15.11.2023 - čj. PRAV/172/23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Městský úřad Klatovy – 07.11.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 06.11.2023 na žádost týkající se uzavírky silnice v Měčíně. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 27.10.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se uzavírky silnice v Měčíně.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 06.11.2023 - čj. OD/17468/23/Dj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17) Městský úřad Klatovy – 21.09.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21.09.2023 na žádost týkající se pozemků v k.ú. Měcholupy. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 18.09.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se pozemků v k.ú. Měcholupy.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21.09.2023 - čj. ŽP/8214/23/Chv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16) Městský úřad Klatovy – 24.08.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.08.2023 na žádost týkající se pracovní smlouvy. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10.08.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se pracovní smlouvy.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.08.2023 - čj. PRÁV/122/23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15) Městský úřad Klatovy – 26.07.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26.07.2023 na žádost týkající se výběrového řízení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 20.07.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se výběrového řízení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeně poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26.07.2023 - čj. ORM/2320/23/Vaj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) Městský úřad Klatovy – 27.07.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.07.2023 na žádost týkající se elektráren. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 17.07.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se elektráren.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeně poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27.07.2023 - čj. OVÚP/5520/23/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Městský úřad Klatovy – 06.09.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 06.09.2023 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.07.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vydaných rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 06.09.2023 - čj. OVÚP/6430/23/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) Městský úřad Klatovy – 21.06.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21.06.2023 na žádost týkající se lyžařského areálu. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 14.06.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se lyžařského areálu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21.06.2023 - čj. OVÚP/4639/23/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Městský úřad Klatovy – 15.06.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15.06.2023 na žádost týkající se správního řízení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 08.06.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se správního řízení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15.06.2023 - čj. ŽP/5537/23/Ří.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Městský úřad Klatovy – 20.04.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20.04.2023 na žádost týkající se kolaudace stavby. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 17.04.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kolaudace stavby.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20.04.2023 - čj. ŽP/3581/23/Kli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Městský úřad Klatovy – 31.05.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31.05.2023 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.04.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vydaných rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 31.05.2023 - čj. OVÚP/4011/23/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Městský úřad Klatovy – 12.04.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12.04.2023 na žádost týkající se výběrového řízení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.04.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se výběrového řízení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeně poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12.04.2023 - čj. ORM/1148/23/Vaj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Městský úřad Klatovy – 27.03.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.03.2023 na žádost týkající se parkování. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 21.03.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se parkování.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27.03.2023 - čj. T/110/23/Stj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Městský úřad Klatovy – 24.03.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.03.2023 na žádost týkající se kolaudace stavby. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10.03.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kolaudace stavby.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.03.2023 - čj. ŽP/2692/23/Kli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Městský úřad Klatovy – 13.03.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.03.2023 na žádost týkající se ochrany oznamovatelů. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10.03.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se ochrany oznamovatelů.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13.03.2023 - čj. T103/23/Stj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Městský úřad Klatovy – 17.03.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.03.2023 na žádost týkající se investičních akcí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 06.03.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investičních akcí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17.03.2023 - čj. ORM/717/2023/Bě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Městský úřad Klatovy – 03.02.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 03.02.2023 na žádost týkající se stavebních povolení. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 19.01.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebních povolení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 03.02.2023 - čj. OVÚP/662/23/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Městský úřad Klatovy – 05.01.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.01.2023 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.01.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vydaných rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.01.2023 - čj. ORM/46/2023/Bě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Městský úřad Klatovy – 15.02.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16.02.2023 na žádost týkající se vyjmenovaných údajů z rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.01.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vyjmenovaných údajů z rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15.02.2023 - čj. OVÚP/1274/23/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------