Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2023

3) Městský úřad Klatovy – 13.03.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.03.2023 na žádost týkající se ochrany oznamovatelů. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10.03.2023 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se ochrany oznamovatelů.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13.03.2023 - čj. T103/23/Stj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Městský úřad Klatovy – 15.02.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16.02.2023 na žádost týkající se vyjmenovaných údajů z rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.01.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vyjmenovaných údajů z rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15.02.2023 - čj. OVÚP/1274/23/Bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1) Městský úřad Klatovy – 05.01.2023 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.01.2023 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 05.01.2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vydaných rozhodnutí.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.01.2023 - čj. ORM/46/2023/Bě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------