Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor

Město Klatovy zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání v Klatovech, Plánická 174/I, umístěné na pozemku p.č.st. 472, nacházející se v katastrálním území Klatovy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy společnosti Diakonie Západ.

Nebytové prostory jsou ve správě Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.

Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory o výměře 42,96 m2

Bližší informace podá:
Matoušková Eva, tel. 376 311 303


V Klatovech dne 20.3.2023


za správnost: Eva Matoušková, Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.