Výběrové řízení - strážník Městské policie Klatovy

Město Klatovy

 

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

 

vyhlašuje

 

 v ý b ě r o v é    ř í z e n í

 

na obsazení místa strážníka Městské policie Klatovy

 

Požadavky: výkon funkce strážníka městské policie v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.   o Obecní policii, v platném znění

 

Předpoklady a požadavky:

 

·         ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

·         nejnižší věková hranice 18 let

·         státní občanství České republiky

·         čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti a spolehlivosti dle zákona č.553/1991 Sb.

·         tělesná, zdravotní a duševní způsobilost

·         znalost práce na PC

·         řidičské oprávnění sk. B

·         znalost cizího jazyka podmínkou (němčina nebo angličtina)

·         zbrojní průkaz skupiny „D“ nebo způsobilost k jeho vykonání

·         komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost

·         schopnost samostatné i týmové práce, řešení konfliktních situací, asertivní jednání

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

           

·         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

·         souhlas se zpracováním osobních údajů

·         strukturovaný životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností a znalostí

·         vítáno číslo telefonu, případně e-mailová adresa

 

 

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení na strážníka MP Klatovy“ s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče na adresu: Městský úřad Klatovy, Městská policie, k rukám velitele, náměstí Míru 62,         339 01 Klatovy do 12.6.2024. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeni.

 

Bližší informace obdržíte na služebně MP Klatovy, nebo na telefonním čísle 376 347 208,

mail: lsteinbach@mukt.cz

 

 

Klatovy dne 15.4.2024                                                                                         

                                                                                                                   Mgr. Rudolf Salvetr

                                                                                                                        starosta města