2022: Projekt „Rozšíření městského kamerového systému Klatovy"


Plzeňský kraj 


 

Město Klatovy podalo v dubnu 2022 žádosti o dotaci z Plzeňského kraje – „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“.

Předpokládané celkové náklady akce činí 482.855,00 vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 205.214,00 Kč. Příspěvek je určen na doplnění současného kamerového systému o serverové řešení s dekodérem, které umožní připojit více monitorů a případné další záznamové zařízení.
Realizace proběhne do prosince 20223.

Projekt bude uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.