2022: Projekt „Metropolitní síť Klatovy - IX. etapa"


Plzeňský kraj 

 

 

 

Město Klatovy podalo v únoru 2022 žádosti o dotaci z Plzeňského kraje – „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022“.

Předpokládané celkové náklady akce činily  300.000,00 vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 187.456,00 Kč. Příspěvek je určen na realizaci projektu ,,Metropolitní síť Klatovy – IX. etapa‘‘. Jedná se : a) přípojku budovy hasičské zbrojnice Štěpánovice, využívané též knihovnou (pobočka Městské knihovny Klatovy), která byla vybudována z vlastních prostředků v koordinaci s výstavnou VO a b) připojení budovy ZUŠ, Václavská 8, část byla vybudována v rámci koordinace s opravou chodníku v Pavlíkově ulici.
Realizace proběhne do listopadu 2023.

Projekt bude uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.