2022: Projekt „Klatovy, Vídeňská ul., městský dům"


Plzeňský kraj 

 

Město Klatovy podalo v únoru 2022 žádosti o dotaci z Plzeňského kraje – „Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových rezervací a zón 2022“.

Předpokládané celkové náklady akce činily 295.382,00 vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč. Příspěvek je určen na opravu a nátěr omítek, opravu architektonických a klempířských prvků městského domu č.p. 9/IV ve Vídeňské ulici v Klatovech.
Realizace proběhla do října 2022.