2022: Projekt „Boulderové hřiště Klatovy"


Plzeňský kraj 


Město Klatovy podalo v dubnu 2022 žádosti o dotaci z Plzeňského kraje – „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“.

Předpokládané celkové náklady akce činily 3.610.000,00 vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 500.000,00 Kč. Příspěvek je určen na vybudování boulderového hřiště – lezeckou stěnu na nezastavěném pozemku u cyklostezky směr Luby. Lezecká stěna o výšce 4,5 m je řešena jako ocelová konstrukce, která je opláštěna laminátovými panely. Dopadová plocha 12x12 m je z kačírku, olemovaná gumovými obrubníky.
Realizace proběhla  do dubna 2022.

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.