Výběrové řízení na místo úředníka/úřednice Odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Klatovech

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

Odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Klatovech

 

 

Pracovní náplň:

·         Výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy.

 

Platové zařazení:

  • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na kvalifikaci:

·         vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo

·         vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

·         střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

 

Jiné požadavky:

·         znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, oba ve znění pozdějších předpisů; samostatnost, přesnost a pečlivost v práci, aktivní uživatelská znalost práce na PC (zejména Word, Excel); výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

·         Iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.

·         Trestní, občanská a morální bezúhonnost.

·         Flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.

·         Znalost práce na PC.

·         Řidičské oprávnění sk. B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
  • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
  • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 30.04.2024 na adresu:

Město Klatovy

tajemník Mgr. Michael Nový

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

 

 

 

 

Obálku označte „Výběrové řízení OVÚP“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 02.04.2024

 

 

 

 

Mgr. Michael Nový

tajemník