Sazebník náhrad za umožnění elektrického připojení na náměstí Míru v Klatovech

Sazebník náhrad účtovaných městem Klatovy za umožnění elektrického připojení při pořádání akcí na náměstí Míru v Klatovech (mimo klatovskou pouť)

 

RM na svém zasedání dne 16.3.2010 usnesením č. 129/6 schválila tento Sazebník náhrad účtovaných třetím osobám městem Klatovy, zastoupeným hospodářským odborem Městského úřadu v Klatovech, za umožnění elektrického připojení při pořádání akcí na náměstí Míru v Klatovech (občerstvení, reklamní, sportovní a kulturní akce, apod.).

Druh odběru

Účel

Doba umožnění připojení

Výše jednorázové náhrady

 230 V

občerstvení

do 5 hodin

100 Kč

5 hodin a delší

200 Kč

reklamní akce

do 5 hodin

50 Kč

5 hodin a delší

100 Kč

400 V

občerstvení

do 5 hodin

200 Kč

5 hodin a delší

400 Kč

reklamní akce

do 5 hodin

100 Kč

5 hodin a delší

200 Kč

V ceně je zahrnuta DPH ve výši 20 %.

 

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2010.

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města

 

Mgr. Věra Tomaierová

místostarostka města

 

Ing. Jan Vrána

místostarosta města