Územní plán města Janovice n. Úhlavou

Platný územní plán obce Janovice nad Úhlavou

Platný územní plán lze najít na stránkách Plzeňského kraje. Do políčka Územní působnost je třeba zadat "Janovice nad úhlavou"Změna č. 5 územního plánu obce Janovice nad Úhlavou

Textová i grafická částNávrh nového územního plánu pro opakované veřejné projednání

Textová část

Grafická část

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4. Koordinační výkres

5. Širší vztahy

6. Výkres ZPF