Vypínání elektrické energie

Vzhledem ke změně struktury údajů, dodávaných firmou ČEZ Distribuce a.s., došlo ke změně také na našich stránkách. Informace v podobě map již nejsou k dispozici.
Zdrojem těchto informací je stránka: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Pro přesnějsí informace je na těchto stránkách uvedeno telefonní číslo zákaznické linky a je též možno využít zasílání SMS zpráv přímo od distribuční společnosti.

25. 11. 2022, 12:00-15:00 plánovaná odstávka č. 110060865386
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy I
Vančurova
č. p. 52-56

29. 11. 2022, 7:30-14:30 plánovaná odstávka č. 110060864935

Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy IV
Vídeňská
č. p. 18, 19, 84, 85, 86, 87, 754

5. 12. 2022, 7:30-15:00 plánovaná odstávka č. 110060865670
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy V
Plánická
č. p. 56, 114
č. ev. 1-5, 8, 9, 31
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
2790/9, 2790/14, 2790/15, 2790/16, 2790/21, 2790/42, 5744

14. 12. 2022, 8:00-15:00 plánovaná odstávka č. 110060865097
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy III
Zahradní
č. p. 616Další informace o odstávkách:http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.htm

 l