Vypínání elektrické energie

Vzhledem ke změně struktury údajů, dodávaných firmou ČEZ Distribuce a.s., došlo ke změně také na našich stránkách. Informace v podobě map již nejsou k dispozici.
Zdrojem těchto informací je stránka: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Pro přesnějsí informace je na těchto stránkách uvedeno telefonní číslo zákaznické linky a je též možno využít zasílání SMS zpráv přímo od distribuční společnosti.





 















1. 10. 2021, 7:30-12:00 plánovaná odstávka č. 110060793262
Bolešiny (okres Klatovy)
Kroměždice
č. ev. 1, 2, 3, 4, 10
Klatovy (okres Klatovy)
Habartice
č. p. 1-13, 15, 17-31, 33-38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50-55, 57, 59, 60
č. ev. 4, 5, 7, 9
Kvaslice
č. p. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
kat. území Kvaslice (kód 797901)
30, 33, 34, 35, 36, 42, 358/1, 416/2
Vítkovice
č. p. 1, 2, 3, 5, 9-16, 18-24
č. ev. 1
kat. území Habartice u Obytců (kód 708852)
parcelní č.
33, 49, 62, 78/1, 168/10
Plánice (okres Klatovy)
Zbyslav
č. p. 1-6, 8-12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25-32, 34, 36, 38, 39, 43-48
č. ev. 1-9, 12, 13, 15
kat. území Zbyslav u Klatov (kód 791997)
parcelní č.
582/5, 826
Předslav (okres Klatovy)
Němčice
č. p. 44

7. 10. 2021, 7:30-15:00 plánovaná odstávka č. 110060793660
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy III
Mánesova
č. p. 826

12. 10. 2021, 7:30-16:00 plánovaná odstávka č. 110060797036
Klatovy (okres Klatovy)
Luby
č. p. 6, 8-13, 15, 16, 18, 22, 30, 33, 64, 65, 113, 115, 119, 121, 133, 242, 243, 245, 260, 263, 283
č. ev. 9
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
1280



Další informace o odstávkách:http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html