Vypínání elektrické energie

Vzhledem ke změně struktury údajů, dodávaných firmou ČEZ Distribuce a.s., došlo ke změně také na našich stránkách. Informace v podobě map již nejsou k dispozici.
Zdrojem těchto informací je stránka: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Pro přesnějsí informace je na těchto stránkách uvedeno telefonní číslo zákaznické linky a je též možno využít zasílání SMS zpráv přímo od distribuční společnosti.


 

29. 6. 2022, 9:00-15:00 plánovaná odstávka č. 110060842004
Klatovy (okres Klatovy)
Luby
č. p. 26, 111, 166, 193
Sídl. Jih
č. p. 177

14. 7. 2022, 7:30-18:30 plánovaná odstávka č. 110060840719
Klatovy (okres Klatovy)
Luby
č. p. 279
Na Šíji
č. p. 257
kat. území Luby (kód 665975)
445/1, 502/1,2  

Další informace o odstávkách:http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html