Vypínání elektrické energie

Vzhledem ke změně struktury údajů, dodávaných firmou ČEZ Distribuce a.s., došlo ke změně také na našich stránkách. Informace v podobě map již nejsou k dispozici.
Zdrojem těchto informací je stránka: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Pro přesnějsí informace je na těchto stránkách uvedeno telefonní číslo zákaznické linky a je též možno využít zasílání SMS zpráv přímo od distribuční společnosti.

 14. 6. 2021, 7:30-15:00 plánovaná odstávka č. 110060777035
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy II
č. ev. 259
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
2544/3, 2544/7, 2544/8, 2544/16

14. 6. 2021, 10:30-15:30 plánovaná odstávka č. 110060774130
Klatovy (okres Klatovy)
Habartice
č. p. 1, 5, 7, 10, 13, 27, 42, 44, 50, 53, 57
č. ev. 4, 9
kat. území Habartice u Obytců (kód 708852)
parcelní č.
33, 62, 78/1

23. 6. 2021, 7:30-19:30 plánovaná odstávka č. 110060774616
Klatovy (okres Klatovy)
Dehtín
č. p. 1, 2, 3, 4, 6, 8-15, 17-32, 34, 36, 37
kat. území Dehtín (kód 767646)
22/3, 74/3, 79/4, 981/1
Klatovy II
č. ev. 288, 289, 291, 292, 293, 294, 297, 301, 307, 317, 319, 328, 331, 366, 367, 369, 374
K Letišti
č. p. 442
K Pile
č. p. 924, 926, 939
Koldinova
č. p. 850
Plzeňská
č. p. 163, 686
Průmyslová
č. p. 910, 911, 912, 927
Třešňovka
č. ev. 358, 376
Klatovy III
Dr. Sedláka
č. p. 818
Štěpánovice
č. p. 2-7, 10-16, 18-22, 24-31, 35-50, 52, 53, 54, 55, 57-70, 72-92, 94-108, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 136
č. ev. 2, 3, 4, 5, 7, 10-14
Točník
č. p. 10, 54, 92
Vícenice
č. p. 1-12, 14-22, 24-40, 42, 44, 45, 48
č. ev. 3, 5
kat. území Točník u Klatov (kód 767671)
parcelní č.
160/7
kat. území Vícenice u Klatov (kód 767689)
parcelní č.
35/4, 35/7, 51/20, 109/5,6, 177/21, 318/2
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
ST.4203, 118, 883/3, 1509/6, 1510/11, 1512/8, 1512/9, 1570/10, 2152, 2162/2, 2186/13, 2186/15, 2186/18, 2186/31, 2186/36, 2186/39, 2186/41, 2189/2, 2191/8, 2191/9, 2191/10, 2191/14, 2191/20, 2191/23, 2191/25, 2191/30, 2191/31, 2193/47, 2597, 3039, 3040, 3578/6, 3990/2, 4189/1, 4212, 4213/3, 6457
kat. území Štěpánovice u Klatov (kód 767662)
parcelní č.
8/2, 12/1, 13/6, 30/1, 73/5, 88/1,2, 88/1,88/2, 117, 200/1, 260/16, 263/7, 263/22, 263/27, 263/28, 263/34, 263/35, 263/36, 263/38, 263/45, 263/47, 263/49, 263/50, 526, 580/20, 755/4, 850/2, 850/4, 850/5, 850/7, 850/9, 850/10, 850/13, 850/14, 850/15, 850/16, 850/17, 850/19, 2186/11
Švihov (okres Klatovy)
Kamýk
č. p. 3-7, 10, 13, 14, 15, 18-25, 29-34
č. ev. 1, 3, 5-9, 13, 15
Kokšín
č. p. 1-6, 8-15, 17-37
kat. území Kokšín (kód 764582)
ST.21, 5/1, 279/1, 771/6
Těšnice
č. p. 1
č. ev. 11, 12
Vosí
č. p. 1, 4-8, 10, 11, 12, 14, 16, 17
č. ev. 2, 3, 4
kat. území Vosí (kód 764647)
ST.18, 27/1
kat. území Kamýk u Švihova (kód 764574)
parcelní č.
45, 56/2, 173/2, 381/1, 392/77*

24. 6. 2021, 7:30-15:00 plánovaná odstávka č. 110060772183
Klatovy (okres Klatovy)
Čínov
č. p. 418, 425, 614, 635, 641, 642, 643, 664, 665, 667, 669-676, 678, 759-763, 765, 766, 767, 832
č. ev. 41
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
3044/1, 3047/5, 3063/4, 3822/5, 3822/14

24. 6. 2021, 7:30-17:30 plánovaná odstávka č. 110060773802
Klatovy (okres Klatovy)
Čínov
č. p. 75, 79, 82, 100, 101, 103, 105, 106, 161, 681, 792, 844
č. ev. 10, 39
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
728/1, 1116/4, 3104/1, 3106/35, 3106/48 

25. 6. 2021, 8:00-12:00 plánovaná odstávka č. 110060774943
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy II
Čertovka
č. p. 465
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
2830/4

Další informace o odstávkách: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html