Vypínání elektrické energie

Vzhledem ke změně struktury údajů, dodávaných firmou ČEZ Distribuce a.s., došlo ke změně také na našich stránkách. Informace v podobě map již nejsou k dispozici.
Zdrojem těchto informací je stránka: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Pro přesnější informace je na těchto stránkách uvedeno telefonní číslo zákaznické linky a je též možno využít zasílání SMS zpráv přímo od distribuční společnosti.
6. 6. 2023, 7:30-16:30 plánovaná odstávka č. 110060895620
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy III
Karafiátová
č. p. 407, 830

8. 6. 2023, 7:45-10:30 plánovaná odstávka č. 110060892358
Klatovy (okres Klatovy)
Štěpánovice
č. p. 60

8. 6. 2023, 8:00-15:00 plánovaná odstávka č. 110060892350
Klatovy (okres Klatovy)
Sobětice
č. p. 20, 23, 29, 63-68, 79, 83
kat. území Sobětice u Klatov (kód 665959)
parcelní č.
77/9

12. 6. 2023, 7:30-15:00 plánovaná odstávka č. 110060895690
Klatovy (okres Klatovy)
Sobětice
č. p. 54, 55, 56
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
55/7
kat. území Sobětice u Klatov (kód 665959)
parcelní č.
55/27, 55/38

13. 6. 2023, 7:30-16:30 plánovaná odstávka č. 110060895736
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy II
Koldinova
č. p. 231, 245, 255, 256
Pod Koníčky
č. p. 199, 274, 567, 568, 644
Další informace o odstávkách:http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.htm

 l