Vypínání elektrické energie

Vzhledem ke změně struktury údajů, dodávaných firmou ČEZ Distribuce a.s., došlo ke změně také na našich stránkách. Informace v podobě map již nejsou k dispozici.
Zdrojem těchto informací je stránka: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Pro přesnější informace je na těchto stránkách uvedeno telefonní číslo zákaznické linky a je též možno využít zasílání SMS zpráv přímo od distribuční společnosti.


2. 2. 2023, 7:30-15:00 plánovaná odstávka č. 110060867478
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy II
č. ev. 34, 66, 285
Markyta
č. ev. 360, 390
Klatovy V
Plánická
č. p. 80
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
ST.3121, 2120/32, 2120/37, 2124/3, 2128/29, 2128/30, 2129/9, 2129/15, 2143/4, 2143/24, 2203/13, 2244
Další informace o odstávkách:http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.htm

 l