Sociální poradenství

Sociální poradenství

 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb.

Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob v občanských, manželských a rodinných poradnách, v poradnách pro seniory či osoby se zdravotním postižením, nebo v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí. Poradenství zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.