2. setkání pracovních skupin - 17. a 22. 6. 2021

2. setkání pracovních skupin - 17. a 22. 6. 2021

V červnu 2021 se uskutečnila druhá série "u kulatého stolu" v rámci plánování rozvoje sociálních služeb na Klatovsku. Na setkáních proběhla diskuze nad jednotlivými potřebami v sociální oblasti a byly řešeny možné průzkumy potřeb konkrétních skupin obyvatel na Klatovsku.

Veškeré informace ze setkání jsou uvedené v jednotlivých zápisech ke stažení níže.

Zápis ze setkání - senioři a osoby se zdravotním postižením

Zápis ze setkání - děti, mládež a rodiny s dětmi

Zápis ze setkání - ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením