Setkání u kulatého stolu k výstupům průzkumu potřeb pečujících osob - 16. 3. 2022

Ve středu 16. 3. 2022 od 14:00 se v Klatovech uskutečnilo setkání u kulatého stolu, kde byly představeny výstupy z mapování potřeb pečujících osob. Zároveň proběhlo představení některých služeb pro pečující osoby a diskuze nad zajištění služeb, které na Klatovsku chybí.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce a prezentacích - ke stažení níže.

Zápis ke stažení

Prezentace ke stažení - výstupy z průzkumu potřeb pečujících

Prezentace ke stažení - Oblastní charita Klatovy

Prezentace ke stažení - Modrý Kos