Vyjádřete se k plánu rozvoje sociálních služeb

V rámci plánování rozvoje sociálních služeb na Klatovsku byl vytvořen návrh komunitního plánu, který obsahuje jednotlivé aktivity a cíle v sociální oblasti pro roky 2022-2024.

Do 26. května je možné tento dokument připomínkovat. Komunitní plán i připomínkovací formulář jsou ke stažení níže, případně jsou dostupné na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Klatovy, Vídeňská 66.

Připomínkovací formulář

Návrh komunitního plánu