Zdravotní postižení a nemoc

Zdravotní postižení a nemoc

Máte zdravotní handicap a nevíte si rady? Narodilo se Vám dítě se zdravotním postižením? Onemocněl někdo z Vaší rodiny a nevíte, jak zajistit potřebnou péči? Pečujete o osobu se zdravotním postižením a potřebujete si odpočinout? Trpíte dlouhodobým závažným onemocněním a potřebujete zajistit péči?

 

Mohou Vám pomoci tyto služby:

Poradenství a pomoc pro dítě s handicapem do 7 let

 

 

Pomoc se začleněním osoby s handicapem

 

 

Pomoc se zajištěním péče (včetně dětí s handicapem)

 

 

Pomoc se zajištěním péče o sebe sama, s vyplněním formulářů, poradenství ohledně Vaší situace

 

 

Péče o osobu v době nepřítomnosti pečující osoby

 

 

Pomoc pro neslyšící osoby, zrakově postižené, tlumočnická služba

 

 

Nonstop zajištění bezpečí určené pro osoby s rizikem ohrožení zdraví nebo zhoršení zdravotního stavu

 

 

Základní zdravotní úkony či ošetření prováděné doma

 

 

Pomoc se zajištěním pobytové služby

 

 

Psychické problémy

 

 

Půjčovny kompenzačních pomůcek

 

 

Dobrovolnictví