Zaměstnání

Zaměstnání

Nemůžete dlouhodobě získat zaměstnání? Máte zdravotní překážky, které Vám brání samostatně pracovat na plný úvazek? Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok? Způsobil/a jste škodu v zaměstnání?

 

Při ztrátě zaměstnání je nutné se do tří pracovních dnů zaregistrovat na příslušném úřadu práce a do evidence žadatelů o zprostředkování zaměstnání.

Mohou Vám pomoci tyto služby:

Poradenství ohledně Vaší situace, pomoc s vyplněním formulářů, doprovod na úřady
Pomoc se zaměstnáváním osob se zdravotním a sluchovým postižením, psychickým onemocněním