Úmírání

Umírání

Potýkáte se Vy nebo člen Vaší rodiny s velmi vážným či nevyléčitelným onemocněním? Chcete pečovat o vážně nemocného v domácím prostředí?

 

Mohou Vám pomoci tyto služby:

Poradenství ohledně Vaší situace, domácí péče o vážně nemocného
Základní zdravotní úkony či ošetření prováděné doma
Nonstop zajištění bezpečí určené pro osoby s rizikem ohrožení zdraví nebo zhoršení zdravotního stavu
Péče o nemocného v době nepřítomnosti pečující osoby

Psychická podpora