Rizikové chování – drogy a jiné závislosti, prostitutce

Rizikové chování – drogy a jiné závislosti, prostitutce

Máte vy nebo někdo blízký problém s alkoholem, drogami či jinými závislostmi (gamblerství)? Potřebujte čistý injekční materiál? Nabízíte sexuální služby za peníze a potýkáte se s problémy?

 

Mohou Vám pomoci tyto služby:

Pomoc pro bezpečné užívání drog, poradenství ohledně závislostí
Poradenství k nabídce služeb ohledně závislostí
Poradenství ohledně sexuálních služeb
Pomoc v akutních krizích