Komunitní plánování

Kontakty

Bc. Michaela Kanická

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

tel.: 376 347 264

mkanicka@mukt.cz