Komunitní plánování – Řídící skupina

Logo Evropské unie

Úlohou řídící skupiny v rámci plánování sociálních služeb je dohled nad průběhem procesu, připomínkování a schvalování výstupů z pracovních skupin a celého komunitního plánu.

Jednací řád řídící skupiny