PŘIPOJENÁ INFOCENTRA

Přehled průvodců v Klatovech

Průvodcovské a překladatelské služby v Klatovech  (Stadtführer in Klatovy / Guiding Services)                                                                                                                                                                              

Jiří Franc (deutsch)
tel. +420 602 286 511
email: info@ahoj-boehmen.de,
www.ahoj-boehmen.de

- dobrý přehled o regionu a zdejších pamětihodnostech,výklad obsahuje příběh.
- good knowledge of regional and local historical sites, guided tours are intertwined with stories
- ein guter Überblick über die Region und örtliche Sehenswürdigkeiten, bei der Erklärung sind auch
  Geschichten beinhaltetDalibor Hirič (deutsch)
tel.: +420 604 515 659
email: info@ahoj-boehmen.de,
www.ahoj-boehmen.de

- překlady a tlumočení do NJ 
- translation and interpretation into German
-Dolmetschen,Übersetzungen in Deutsch

 

Mgr. Pavel Koura (česky, deutsch) 

Čechova 893
tel. +420 724 092 224
email: pavel.koura@seznam.cz
www.pavel-koura.eu

- nadprůměrné znalosti z místní historie a architektury vč.nejnovějších badatelských poznatků,velmi
  poutavě a v souvislosti podané
- excellent knowledge of regional history including latest research, very engaging and put into
  context
- überdurchschnittliche Kenntnisse der regionalen Geschichte, einschließlich der neusten
  Forschungsergebnisse, sehr packende und im Zusammenhang erklärte Interpretation

Romana Merglová (česky, deutsch)
Ke Spravedlnosti 364
tel. +420 603 163 061
email: merglova@atlas.cz

- práce přednostně se seniory,poskytne jim přehledné informace
- works primarily with senior citizens, clear and concise information 
- arbeitet vor allem mit Senioren, denen sie übersichtliche Informationen erteilt

RNDr.Š.Karpíšková (anglicky, francouzsky)

tel.: +420 777241 760
- pouze překlady a tlumočení do AJ, Fj
- Dolmetschen, Übersetzungen, Englisch, Französisch
- translation and interpretation into English and French

 Antonín Majerčák /pouze čeština/
-
průvodce i po okolí Klatov

 

Text připravuje: Informační centrum Klatovy