Úřady, instituce, spolky

Úřady, instituce

Aktuálně, nabídka infocentra, výlety, prospekty ke stažení, …
Aktuality, ztráty a nálezy, kdy volat policii, praktické informace a postupy.

Zdravotnictví

Komplexní diagnostika v oblasti prsu, zajištění mamografického a ultrazvukového vyšetření. Ultrazvuková vyšetření celého těla.

Hospodářský a regionální rozvoj, mikroregiony

Služby

Domovy a penziony pro důchodce, sociální ubytovny, rodinná poradna, pečovatelská služba,...
Krytý plavecký bazén, koupaliště, autocamping, pohřební a kremační služba, útulek pro psy.
Kam v Klatovech s odpady, sběrný dvůr, …
Pro čisté Pošumaví. Provozovna Klatovy, Sušice, Kolinec.

Tisk, média

Rozhled a Plzeňský Rozhled
Měsíčník - nejrozšířenější a nejčtenější periodikum v regionu

Církve, charita, pomoc

Domovy a penziony pro důchodce, sociální ubytovny, rodinná poradna, pečovatelská služba,...
Křesťanské Společenství Klatovy
Slovo, bohoslužby, akce, Betlém, ...
Bohoslužby, práce s dětmi,…

Spolky, sdružení

Klub přátel Klatovska
O sdružení, aktuality, akce, kontakty,...
Křesťanské Společenství Klatovy
Slovo, bohoslužby, akce, Betlém, ...
Občanské sdružení Klatovské katakomby
Udržování a propagace starobylého pohřebiště – katakomb v Klatovech.
Aktuality z činnosti sboru založeného v roce 1896
Cílem spolku je záchrana a obnova historicky cenné stavby klatovské synagogy. Synagoga má velký potenciál být místem, kde se bude trvale připomínat duchovní, kulturní i materiální odkaz klatovských Židů.

Mládež a děti - oddíly, skauti, volný čas

Jsme lidé, kteří pracují s dětmi, mají rádi přírodu a nechtějí sedět pořád jenom doma.
Skauting pro život, informace o činnosti,…

Školství