KLATOVY A OKOLÍ : ÚŘADY, INSTITUCE, SPOLKY

Czech • Deutsch • English
Cesta: Titulní stránka > Úřady, instituce, školy

Úřady, instituce, spolky

Úřady, instituce

Město Klatovy - Informační centrum
Aktuálně, nabídka infocentra, výlety, prospekty ke stažení, ...

Zdravotnictví

Komplexní diagnostika v oblasti prsu, zajištění mamografického a ultrazvukového vyšetření. Ultrazvuková vyšetření celého těla.

Hospodářský a regionální rozvoj, mikroregiony

Služby

Městský ústav sociálních služeb Klatovy
Domovy a penziony pro dùchodce, sociální ubytovny, rodinná poradna, pečovatelská služba,...
Krytý plavecký bazén, koupaliště, autocamping, pohřební a kremační služba, útulek pro psy.
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
Kam v Klatovech s odpady, sběrný dvůr, ..
Pro čisté Pošumaví. Provozovna Klatovy, Sušice, Kolinec.

Tisk, média

Rozhled a Plzeňský Rozhled
Měsíčník - nejrozšířenější a nejčtenější periodikum v regionu

Církve, charita, pomoc

Městský ústav sociálních služeb Klatovy
Domovy a penziony pro dùchodce, sociální ubytovny, rodinná poradna, pečovatelská služba,...
Křesťanské Společenství Klatovy
Slovo, bohoslužby, akce, Betlém, ...
Bohoslužby, práce s dětmi,…

Spolky, sdružení

Klub přátel Klatovska
O sdružení, aktuality, akce, kontakty,...
Křesťanské Společenství Klatovy
Slovo, bohoslužby, akce, Betlém, ...
Občanské sdružení Klatovské katakomby
Udržování a propagace starobylého pohřebiště – katakomb v Klatovech.
Aktuality z činnosti sboru založeného v roce 1896
Cílem spolku je záchrana a obnova historicky cenné stavby klatovské synagogy. Synagoga má velký potenciál být místem, kde se bude trvale připomínat duchovní, kulturní i materiální odkaz klatovských Židů.

Mládež a děti - oddíly, skauti, volný čas

Pohádková země víly Pohádky o.s.
Kroužky, vystoupení pro školy, akce, ...
Středisko Královák Klatovy
Skauting pro život, informace o činnosti,…