KLATOVY A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Czech • Deutsch • English
Cesta: Titulní stránka > Historie, památky

Historie, současnost

Historie, památky

Pohled z Domažlického předměstí Náměstí Bílá věž Pohled od Lomečku
Historie Klatov
Text připravilo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech 1547 - 1555 mistrem Antoněm.
Zařízení lékárny pochází z roku 1773. Provoz lékárny se udržel až do roku 1966, poté byl interiér upraven jako lékárnické muzeum.
Expozice je instalována v původních prostorách krypt, dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov.
Světově významná sbírka skla, které vzniklo na sklonku 19. a v prvních desetiletích 20. stol. v šumavské sklárně firmy Lötz v Klášterském Mlýně v údolí řeky Otavy nedaleko Kašperských Hor.
Základy jezuitského chrámu byly položeny roku 1656, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie.
Klášter s kostelem ze 14. století, vypleněný za husitských válek a obnovený po třicetileté válce. Roku 1786 byl objekt předán k užívání gymnáziu. V současné době Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.
Postavena v letech 1557 - 1559 mistrem Antoňem, přestavba v letech 1848 - 1850. V roce 1924 bylo přistavěno další patro.
Věž byla zbudována v roce 1689 v těsném sousedství děkanského kostela.
Původně budova Městské spořitelny z let 1904 – 1907 patří mezi nejvýznamnější klatovské secesní stavby.
Jediný dochovaný z původně tří kostelíků v prostorách městského hřbitova, postavení v roce 1380.
Kaple z roku 1696 postavená na místě chalupy v níž žili manželé Hirsperkovi a přechovávali tam obraz Panny Marie, která se stala zdrojem zázraku v roce 1685.
Kostel z počátku 13. století, přestavěný v letech 1735 - 1748 v barokním slohu.
Postaven na místě hlídkové veže v letech 1712 až 1725, zrušený za císaře Josefa II. V současné době zřícenina.
Židovští obyvatelé se začali v Klatovech usazovat od druhé poloviny 19. století v souvislosti s josefínskými reformami a rozvojem průmyslu.
Pět metrů vysoký obelisk v sadech Pod Valy vzdává hold 314 obětem první světové války z Klatov.

Současnost

Mgr. Rudolf Salvetr - starosta města, MUDr. Oldřich Richter, František Wiendl