KLATOVY A OKOLÍ : SEMINÁŘ PRO VLASTNÍKY LESA A LESNICKOU VEŘEJNOST

Czech • Deutsch • English

Seminář pro vlastníky lesa a lesnickou veřejnost

Městský úřad Klatovy a Krajský úřad Plzeňského kraje

zvou vlastníky lesa a lesnickou veřejnost na bezplatný seminář na téma "Kůrovcová kalamita a finanční příspěvky na hospodaření v lesích" konaný ve středu 13. února 2019 od 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Klatovy č. p. 66/I.

V závěru cca hodinového semináře budou zodpovězeny případné dotazy.