Uzavírka v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník"

Komunikace III/1766 v Točníku (směr Otín) bude uzavřena v termínu 13.11.2018 - 30.11.2018.

Akce se dotkne provozu linek 432070, 432080, 432180 (a 432290) dopravce ČSAD autobusy Plzeň.

Linka 432070: spoje, které jedou mimo Makalovy (tj. spoje 1, 5, 7, 8 a 10), pojedou ve své stávající trase; spoje 2, 4, 9 a 11 pojedou mimo zastávky Klatovy,Točník,u žel.zast; Klatovy,Točník a Ostřetice,Makalovy (tj. po shodné trase jako spoje 1, 5, 7, 8 a 10 - z Klatov přímo přes Ostřetice do Předslavi). Obsluhu vynechané zastávky Klatovy,Makalovy je nutné zajistit pouze u spojů 432070/4 a 432070/9, kterou zajistí spoje 432080/4 a 432080/9, jenž pojedou po objízdné trase Klatovy - Předslav - Makalovy - Otín - Předslav a dále ve své stávající trase. Spoje 432070/2 a 11 zde mají nulovou frekvenci. Obsluha zastávek v Točníku je řešena níže.

Linka 432080: všechny spoje pojedou z Klatov přímo po silnicích II/191+II/117 do Předslavi a dále ve své stávající trase; vynechají tak zastávky Klatovy,Točník,u žel.zast a Klatovy,Točník. Spoje 1, 2, 5, 6, 10 a 18 vynechají i zastávky Klatovy,Otín a Klatovy,Otín,drůbežárna (nulová frekvence), tj. pojedou přímo Klatovy - Předslav - …Měčín. Spoje 432080/4 a 9 pojedou přes Makalovy - náhrada za spoje 432070/4 a 9 (objízdná trasa viz výše);

Linka 432180: oba spoje vynechají zastávku Klatovy,Otín; obsluhu zajistí spoje 432080/4 a 432080/9.

Obsluhu vynechaných zastávek Klatovy,Točník,u žel.zast a Klatovy,Točník je nutné zajistit pouze ráno ve směru do Klatov, a to v cca 5:15 a v cca 6:40, kdy nejede ani vlak, ani linka 432180. V ostatních případech je frekvence cestujících nulová či téměř nulová.

Obsluhu v cca 5:15 (náhrada za spoj 432080/2) zajistí spoj 432290/2, který pojede z obce Dehtín po objízdné trase Dehtín - Točník - Klatovy. Spoj zastaví na zastávkách Klatovy,Točník,u žel.zast a Klatovy,Točník. Zastávky Klatovy,Dehtín a Klatovy, Štěpánovice budou vynechány, obsluhu těchto zastávek zajistí spoj 431300/28, který jede do Klatov prakticky ve stejný čas.

Obsluhu v cca 6:40 (náhrada za spoj 432070/4) zajistí spoj 432290/4, který pojede z obce Dehtín po objízdné trase Dehtín - Klatovy,Točník (kde se otočí, patrně u domu č.p. 74) - Dehtín - Štěpánovice - Klatovy. Spoj vynechá zastávku Klatovy,Točník,u žel.zast.