KLATOVY A OKOLÍ : „VLÁDA PORUŠILA DOHODU S KRAJI, CHCE ZPOPLATNIT SILNICE I. TŘÍDY“

Czech • Deutsch • English

„Vláda porušila dohodu s kraji, chce zpoplatnit silnice I. třídy“

V pondělí 17. června 2019 oznámil nový ministr dopravy Vladimír Kremlík, že stát na „jedničkách“ nezavede nulovou sazbu mýta, třebaže tuto možnost v minulém roce krajům a SMO ČR přislíbil bývalý ministr dopravy Dan Ťok.

Již třetím rokem upozorňují krajské a místní samosprávy na negativní dopady zpoplatnění vybraných úseků silnic I/20 (České Budějovice – Plzeň) a I/26 (Plzeň – Folmava). Nepůjde jen o nadměrné zatížení silnic nižších tříd, ale především o masivní převedení další tranzitní dopravy do obcí a měst ležících na komunikacích I/22  (České Budějovice – Domažlice) a I/27 (Klatovy – Plzeň).

„Tento stav bude naprosto neúnosný a výrazně zasáhne do kvality života obyvatel dotčených obcí. Rozhodnutí o zpoplatnění bylo již několikrát odloženo vzhledem ke stanovisku krajů a obcí ležících na těchto dopravních tazích. Dotčené obce byly uklidňovány možností zavedení nulového mýta. Současné rozhodnutí je jednoznačně pohrdáním názory místních a krajských samospráv“, zdůrazňuje starosta města Klatov Mgr. Rudolf Salvetr v dopise, který poslal 18. června 2019 všem poslankyním a poslancům za Plzeňský kraj. Žádá je o apel na předsedu vlády Andreje Babiše a ministra dopravy, aby zastavili zpoplatnění vybraných úseků silnic I. třídy.