Novoroční přátelské setkání na klatovské radnici - rok 2020

Dne 7. 1. 2019 zaplnili historické prostory klatovské radnice místní podnikatelé, vedoucí a ředitelé organizací, aby přivítali rok 2020 se starostou města Klatov Mgr. Rudolfem Salvetrem. Pan starosta všem popřál pohodový rok, mnoho pracovních úspěchů, zdraví a štěstí. K tomuto se přidali i oba místostarostové Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž a pan tajemník Ing. Milan Jarošík.

Jak v předešlých letech, tak i letos byl tradiční polední program zpestřen ratingovým hodnocení města Klatov zástupci firmy Moody´s panem Igorem Ovčáčíkem a Martinem Pavlišem. Poté následovalo vyhlášení Ankety o nejlepší provozovnu roku 2019. Ohodnoceny byly za nejlepší obchod - Měšťanský pivovar v Klatovech, nejlepší služby - AUTO NEJDL s.r.o., nejlepší restaurace - Žíznivej kozel, Pražská ulice

 
 
 

 

Kompletní výsledky ankety: 

Obchod
1) Měšťanský pivovar Klatovy, Budovcova 833 (197 hlasů)
2) SECOND HELP v Klatovech, Nám. Míru 63 (122 hlasů)
3) SECOND HELP, Nádražní 223 (77 hlasů)

Služby
1) AUTO NEJDL s.r.o. (217 hlasů)
2) Oční optika v Klatovech, Vančurova 46 (168 hlasů)
3) Pink Aviation s.r.o., Podhůrecká 812 (107 hlasů)

Restaurační zařízení
1) Žíznivej kozel v Klatovech, Pražská 123 (284 hlasů)
2) Café Jednorožec, Náměstí Míru 149 v Klatovech (celkem 109 hlasů)
3) Vitalka, Vídeňská 1 (9 hlasů)