Distribuce roušek

V případě dodání vládou slíbených roušek město Klatovy zajistí jejich distribuci obdobným způsobem, jako při roznosu volebních lístků. Budou Vám tedy vloženy do poštovních schránek.

O zahájení distribuce Vás budeme neprodleně informovat.

Slovo pana starosty Mgr. Rudolfa Salvetra zde.