Hygienizace klatovských mateřských školek byla dokončena.

 
Nadále platí, že s účinností od 19.03. 2020 je v provozu pouze pracoviště ve Studentské ul. 601 s tím, že docházka je umožněna jen dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil. Ostatní pracoviště jsou uzavřené.