KLATOVY A OKOLÍ : ZMĚNA FUNGOVÁNÍ MĚÚ OD 20.4.2020

Czech • Deutsch • English

Změna fungování MěÚ od 20.4.2020

Od pondělí 20.4.2020 jsou všechna pracoviště MěÚ Klatovy k dispozici v běžných úředních hodinách tak, jak tomu bylo před vyhlášením nouzového stavu, při dodržení těchto opatření:

  • omezení osobního kontaktu úředníků s klienty na nezbytně nutnou úroveň
  • nadále upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu
  • při osobním kontaktu dodržujte odstup mezi osobami alespoň 2 metry
  • ve vstupech do budov úřadu jsou k dispozici dávkovače dezinfekce, žádáme Vás o jejich používání
  • používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • v rámci provádění zvýšených hygienických opatření budeme pravidelně dezinfikovat plochy, kliky, tlačítka výtahů, zábradlí a další místa, kterých se běžně dotýkají ruce