KLATOVY A OKOLÍ : 6.5.2020 - JAK BUDOU PROBÍHAT SVATBY OD 11.5.2020?

Czech • Deutsch • English

6.5.2020 - Jak budou probíhat svatby od 11.5.2020?

Od 11.5.2020 je účast na svatbě umožněna účastníkům do celkového počtu 100 osob. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající a matrikář. Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. Sňatečného obřadu se mohou účastnit i jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář, a to v případě, že nedojde k překročení celkového počtu osob (např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, fotograf, hudebník zajišťovaný obcí atp.).

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na usnesení snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

Podmínka zakrytí úst a nosu je splněna i při užití ochranného štítu.

Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.

Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.