KLATOVY A OKOLÍ : Z CYKLU "INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA KLATOV V ROCE 2020" - OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED KOSTELEM NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE A SV. IGNÁCE

Czech • Deutsch • English

Z cyklu "Investiční akce města Klatov v roce 2020" - Oprava schodiště před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce

Oprava probíhá od března do června letošního roku.

Bylo provedeno statické zajištění schodiště, zpevnění podkladu schodiště a jeho vyrovnání, odborné rozebrání schodišťových stupňů a zpevnění předpokládané kamenné nosné konstrukce, která bude nově zpevněna nosnou deskou. Stupně budou opětovně osazeny po očištění, opravě a případné výměně v restaurátorském režimu a ukotveny k podkladu.

Dodavatel: Jan Nepasický