Z cyklu "Investiční akce města Klatov v roce 2020" - Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.391 - 393/III ("eroplán")

V bytovém domě u Pazderny dochází od prosince 2019 k rozsáhlé rekonstrukci, v rámci níž je prováděna výměna oken a dveří, zateplení fasády a střechy. Součástí je změna individuálního vytápění bytů za centrální vytápění dvěma plynovými kondenzačními kotli včetně zřízení otopné soustavy a vzduchotechniky. Akce končí v červenci 2021 a nájemci 66 bytů v domě se dočkají výrazného zlepšení komfortu bydlení.

Dodavatel: STAFIKO stav s.r.o