Z cyklu "Investiční akce města Klatov v roce 2020" - Snížení energetické náročnosti budovy divadla

V rámci akce probíhá od dubna 2020 zateplení fasády budovy, výměna oken a zateplení stropních konstrukcí. Dokončení je plánováno na září 2020.

Akce navazuje na již dokončenou akci „Divadlo Klatovy - rekonstrukce elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“ z roku 2015.

Dodavatel: Lesní stavby, s.r.o.