Pravidelné trhy na náměstí Míru od 28.10.2020

Pravidelné pondělní a páteční trhy na nám. Míru v Klatovech se po přijetí dalších restriktivních opatření budou konat i nadále, avšak  v omezeném režimu - lze tedy prodávat pouze ovoce a zeleninu (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu, vyrobené na území České republiky.

Rozestupy mezi stánky budou nejméně 5 m, tak aby se minimalizoval vzájemný kontakt návštěvníků trhů.

Ing. Milan Jarošík, teajemník MěÚ