Ke svatému Janu - vycházkový okruh

Délka: 12 km

Start: Mercandinovy sady, molo rybníka.

Cíl: Kostel sv. Martina na Hůrce.

Trasa: Klatovy → Luby → Výhořice → Loreta → Sv. Jan → Lomec → Novákovice → Beňovy → Klatovy

Luby: Kostel sv. Mikuláše pochází z doby kolem poloviny 14. stol. Původně byl vystavěn jako jednoduchá gotická stavba bez věže, obehnaná příkopem a valem. Koncem 15. stol. došlo k rozšíření kostelní lodi, vznikla také nová klenba presbytáře a gotické nástěnné malby. Ve 2. polovině 18. stol. upraven v barokním slohu. Oltářní obraz, zobrazující sv. Mikuláše, obsahuje zajímavý pohled na Klatovy z doby kolem r. 1600.

Výhořice: 525 m vysoký kopec mezi Luby a Loretou.

Loreta: Malá obec, kde se nachází Loretánská kaple z roku 1711, založená Barborou Krakowskou z Kolowrat.

Loreta: Stará důlní šachta s portálem datovaným roku 1889 a systém chodeb po těžbě krystalického vápence v letech 1889-1910. Nejvýznamnější zimoviště netopýrů v západních Čechách.

Kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta: Zřícenina barokní kaple z roku 1730, v lese asi 1 km od Lorety. Byla postavena na vyvýšenině přímo proti zámku v Týnci. V roce 1783 byla zrušena a od roku 1790 ponechána zkáze. V kapli je od 8. listopadu 2013 na podlaze instalováno dílo Kristýny Kužvartové Kapka aneb Hladina hloubky.

Lomec: Vesnička, která vznikla v polovině 14. století. Tvrziště se dochovalo dodnes. Je porostlé křovím a stromy, má oválný tvar, velikost 20 × 24 m, bez jakýchkoliv zbytků zdiva.

Lomec: Poblíž obce je smírčí kříž.

Novákovice: První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1287.

Beňovy: V Beňovech se nachází zřícenina tvrze o které jsou zmínky v první polovině 16. století, obec je asi o tři století starší.


Text: ŠumavaNet.CZ na základě materiálů KČT