Okolo Husína - vycházkový okruh

10,5 km

Start: Kostel sv. Martina na Hůrce.

Cíl: Vlakové nádraží Klatovy.

Trasa: Klatovy → Tajanov → Andělice → Dupanda → Husín → Tajanov → Klatovy

Tajanov: Kaple sv. Jana Nepomuckého v pseudorománském slohu byla postavena z podnětu tajanovského rodáka Dr. Sedláka na počátku 20. století. Ten má na nedalekém domě pamětní desku.

Andělice: Malá vesnička poblíž Klatov.

Dupanda: V osadě se nachází kaplička. Její historie sahá do roku 1798, kdy byla dostavěna i vysvěcena. S růstem osady získávala na významu i kaplička. Je postavena v barokním slohu a je zajímavá především zajímavým provedením říms.

Husín: Mohylové pohřebiště v lese Husín bylo zkoumáno Dr. Karlem Hostašem na konci 19. století. Bylo zjištěno asi 50 mohyl ze střední a mladší doby bronzové, halštatu a časného laténu.


Text: ŠumavaNet.CZ na základě materiálů KČT