Vycházkový okruh centrem Klatov

Vycházkový okruh centrem Klatov vznikl v roce 2016 pro individuální návštěvníky Klatov, kteří mají zájem o krátké seznámení s historií města a jeho nejvýznamnějšími památkami. Kromě zajímavostí zde najdete i historické fotografie a stará vyobrazení Klatov. Rozšiřující informace a další obrázky lze najít na internetu pomocí QR kódu.

Celý okruh má 9 stanovišť, jež tvoří 5 grafických informačních tabulí a 4 zvukové panely. Poslech panelů je možný po zatočení klikou. Po zvolení jazyka si můžete vybrat některý ze čtyř zvukových spotů.

Počátek okruhu najdete na náměstí poblíž jezuitského kostela. Jednotlivá stanoviště lze procházet v libovolném pořadí.

Obsah panelů:

1/ Náměstí
2/ Černá věž
3/ Textilní továrny
4/ Jezuitské stavby
5/ Synagoga
6/ Farní kostel
7/ Hradby
8/ Okresní dům
9/ Kostel sv. Vavřince