Niederle, Lubor

Niederle, Lubor

20. 9. 1865 - 14. 6. 1944

 

český archeolog, antropolog a etnograf; od r. 1898 profesor prehistorické archeologie na české univerzitě v Praze, v letech 1927-28 její rektor. Prováděl praktické etnografické výzkumy v Čechách a na Slovensku. Podílel se také na organizaci Národopisné výstavy v Praze 1895. Jako univerzitní učitel vychoval první generaci českých profesionálních archeologů. Stál v čele tzv. univerzitní školy, která v letech 1899-1911 ve sporech s názory J. L. Píče usilovala o prosazení moderního systému české archeologie. Ve své vědecké práci se zaměřil na široce pojaté počátky slovanských dějin. Jeho vrcholným životním dílem jsou jedenáctisvazkové Slovanské starožitnosti (1902-1927), které patří k základním dílům evropské slovanské archeologie.

 

Klatovský rodák.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz