Vaněk, Ferdinand

Vaněk, Ferdinand

18. 12. 1849 – 29. 3. 1939

 

akademický malíř. Již jako žák malířské akademie v Praze v letech 1887-1891 přispíval svými kresbami do Světoboru, Květů a Českého kreslíře.  Po absolvování akademie byl  nějaký čas kustodem Náprstkova muzea.  Na studiích uzavřel přátelství s J. V. Myslbekem, A. Chittusim, Jos. Mukařovským aj. Scházeli se v Knoblochově restauraci a dali vznik bohémské společnosti mladých výtvarníků Archa. Stal se profesorem kreslení v Praze, Teplicích, Jičíně, Kolíně, naposledy od r. 1889 v Klatovech. S JUDr. Hostašem  účastní se instalace expozice  Klatovska  na výstavě v Praze r. 1891 a 1895, r. 1897 byl mu svěřen architektem Fantou dozor nad prováděním prací v arciděkanském chrámu v Klatovech, r. 1907 pracoval  na úpravě sbírek muzea. Od r. 1889 byl členem kuratoria muzea, od r. 1934 předsedou průmyslového odboru muzea. S JUDr. Hostašem byl zvolen též okresním konservátorem. Tuto funkci zastával 30 let.

Obsáhlá byla jeho činnost literární. Nejcennějším dílem jsou Soupisy památek historických a uměleckých v politických okresích klatovském, domažlickém, přeštickém a strakonickém.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz